Nyheter

Lehdistötiedote: Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL markkinaennuste alkuvuodelle 2019 08.01.2019

03.02.2019

Lehdistötiedote: Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL markkinaennuste alkuvuodelle 2019
08.01.2019

Suomen Kiinteistönvälittäjien yli 1450 välittäjää ovat antaneet markkinaennusteensa alkuvuodelle 2019. Ennuste sisältää myös toimitusjohtaja Jussi Mannerbergin kommentteja koko vuoden odotuksista.

Asuntokaupan odotetaan käyvän normaaliin tahtiin mutta alueiden sisäiset erot ovat edelleen suurentumassa
”Tammi-maaliskuun ajanjaksolla odotetaan hiukan hiljaisempaa markkinatilannetta mutta koko vuoden näkymä on silti positiivinen. 67% välittäjistä uskoo siihen, että vuoden 2019 keskimääräinen kysyntä lisääntyy tai pysyy ennallaan koko maassa”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Parhaiten ennustetaan kaupan käyvän Oulun, Tampereen ja Turun seudulla. Itä- ja Kaakkois-Suomi on piristymässä mutta Keski-Suomi edelleen hakee uutta suuntaa”, hän jatkaa

Alueiden eriarvoistuminen on korostunutta ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia asunnon ostajille
Kasvukeskusten keskusta-alueet jatkavat voimakasta vetoaan. Polarisoituminen aiheuttaa kuitenkin tilastojen keskiarvoihin suuriakin heittoja. Kaupunkien sisällä lyhyilläkin välimatkoilla saattaa syntyä useampien tuhansien eurojen eroja neliöhinnoissa. ”Asunnonvaihtajille tarjoutuu enemmän mahdollisuuksia valita asuinalueensa kukkaron perusteella”, kommentoi Mannerberg

Pankkien lainanannon ja remonttilainojen tiukkuus hidastaa huonokuntoisempien asuntojen kauppaa
Remonttia kaipaaville asunnoille ja taloille olisi ostajia lisääntyvissä määrin. Lainahanat ovat kuitenkin usein kiinni remontin osuudelle, sillä vakuudet eivät pankin mielestä riitä. Tämä osaltaan hidastaa selvästi asuntokauppaa koko Suomessa.

Perheet uskovat jälleen omakotiasumiseen
Omakoti- ja pari- sekä rivitalojen kysynnän piikki ajoittuu kuitenkin tyypillisesti vasta vuoden toiselle neljännekselle, joten alkutalvi on ennusteen mukaan niiden osalta rauhallisempi mutta tarjoaa toisaalta ostajille enemmän mahdollisuuksia. Kovinta kysyntä on kaupunkien lähistöillä sijaitsevista uudehkoista hyväkuntoisista pientaloista. Pientalouudisrakentamisen kohonnut hinta ohjaa myös osaltaan perheitä hankimaan valmiita uudehkoja taloja.

Vuokra-asuntojen kysyntä pysyy ennallaan
Vuokra-asuntomarkkinoilla on odotettavissa tasainen kysyntä työn perässä muuttavien ansiosta. Keskimäärin odotetaan noin 1 % kysynnän nousua alkuvuodelle. Kovinta kysynnän nousua odotetaan pääkaupunkiseudulla sekä Oulun seudulla.  Vuokrien hintatasossa ei ennusteta keskimääräistä nousua lukuun ottamatta kovimman kysynnän alueita.

 

Alueelliset markkinaennusteet:
Pääkaupunkiseutu
Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntojen kysyntä jatkuu ennallaan. Noin 55 % välittäjistä ennustaa kysynnän nousua tai pysymistä ennallaan.  Omakoti- ja rivitalojen kysynnän ennustetaan olevan hiljaisempaa alkuvuonna. Pääkaupunkiseudulla Helsingin keskustan kysyntä jatkuu ja on myös havaintoja esimerkiksi Itä-Helsingin Myllypuroon valmistuvan uuden 6000 opiskelijan kampuksen vaikutuksesta alueen kysynnässä. Länsipuolella pääkaupunkiseutua Kirkkonummen Espoon puoleinen alue on kysyttyä sekä metron lähivaikutuspiirissä olevat Espoon alueet.
Maahanmuuttajien osuus on selvästi nousussa pääkaupungin asunnonetsijöissä ja tuo osaltaan nostetta alueisiin, joissa hintataso on edullisempi kuin aivan keskustassa.  Voimakkaan uudistuotannon nostava vaikutus myös käytettyjen kaupassa on selvästi nähtävissä ainakin vielä 2019 ajan mutta kokonaiskauppamäärien loiva väheneminen on mahdollista erityisesti, jos maailmanmarkkinoiden talouskasvu hiljenee ja markkinahäiriöiden määrä lisääntyy vuoden aikana.

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat
Kehyskunnissa rivi- ja omakotitalojen markkinat ovat normaaliin tapaan hiljaisempia alkuvuonna. Samoin kerrostaloasuntojen kysynnän odotetaan myös olevan edellistä jaksoa hiukan hiljaisempi. Voimakas uudistuotanto viime vuosina osaltaan vaikuttaa siihen, että esimerkiksi vuokra-asuntoja on paljon tarjolla ja monet työn perässä alueelle muuttavat valitsevat ensin kodikseen vuokra-asunnon ja alkavat vasta sen jälkeen harkita oman kodin hankintaa.

Turun seutu
Turun seudulla 74 % välittäjistä uskoo siihen, että kerrostaloasuntojen kauppa lisääntyy tai käy entiseen tahtiin. Hyvä tilanne teollisuudessa ylläpitää kysyntää Turun seudulla. Omakoti-, pari- sekä rivitalojen kysyntä on myös hyvällä tasolla alueella.

Tampereen seutu
Tampereella jopa 78 % välittäjistä uskoo kerros- ja rivitalokaupan lisääntymiseen tai pysymiseen ennallaan. Erittäin voimakas uudistuotanto ylläpitää alueella hyvää kysyntää ja tarjontaa myös vanhojen asuntojen kaupassa mutta hyväkuntoisten uudempien 2000-luvulla valmistuneiden asuntojen kauppa on selvimmin kasvussa.

Oulun seutu
Oulussa yli 70 % välittäjistä uskoo kysynnän lisääntyvän tai pysyvän ennallaan. Edelleen jatkuva uudistuotanto tuo paljon valinnanvaraa ostajille sekä uusissa että vanhoissa asunnoissa. Polarisoituminen näkyy myös Oulussa ja aiheuttaa selviä kysyntä ja hintaeroja kaupungin eri alueilla.

Etelä-Suomi
Etelä-Suomessa on suuria alueellisia eroja kysynnässä. Uudistuotanto on tuonut paljon uusia koteja tarjolle sekä sijoittajille että omaksi hankkiville. Rakentaminen on kohdistunut erityisesti Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, joissa tarjontaa vanhoista asunnoista on paljon. Tämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia ostajille ja mahdollistaa vilkkaankin asunnonvaihdon.

Kymenlaakso ja Kouvolan seutu kärsii jonkin verran teollisuuden ja sen työpaikkojen puutteesta. Hanko tekee uutta tulemista kakkosasuntojen suosikkikohteena junaradan eteläpuolella. Hintaerot Hangossa ovat voimakkaat etelä- ja pohjoispuolella junarataa.

Itä-Suomi
Itä-Suomen näkymät ovat tasoittuneet ja uutta valoa näkyy jo monella alueella. Savonlinnassa on uutta uskoa tulevaisuuteen ja tilanne suurien oppilaitosten siirtymisten jälkeen ei enää huonone. Kuopio ja Joensuu ovat jo selvässä nousussa ja tämä näkyy myös uudistuotannon määrissä, mikä osaltaan tuo kysyntää ja tarjontaa myös vanhojen asuntojen kauppaan.

Keski-Suomi
Keski-Suomessa on markkinoilla edelleen varovaisuutta. Uudistuotanto on vilkasta ja tuo omalta osaltaan liikettä asuntomarkkinoille mutta kysyntä- ja hintaodotukset ovat alkuvuodelle maltillisia.

Länsi-Suomi
Länsi-Suomessa on teollisuuden tuomaa selvää vetoa monilla paikkakunnilla. Yli 70 % välittäjistä odottaa kasvua tai tilanteen jatkuvan ennallaan erityisesti kerros- ja rivitalomarkkinoilla.

Valopilkkuja on monia kuten Vaasa, Pori ja Uusikaupunki sekä Salossakin on pohja ohitettu ja usko tulevaisuuteen palannut. Kaikilla näillä alueilla on kuitenkin havaittu voimakasta polarisoitumista ja keskustojen ulkopuolisten alueiden hintaodotukset ovat edelleen haasteena.

Pohjois-Suomi
75 % välittäjistä uskoo kysynnän lisääntyvän tai pysyvän ennallaan.

Uudistuotanto on tuonut ostajille erinomaisia vaihtoehtoja kerrostalomarkkinoille. Uudistuotantoa on myyty nyt myös enemmissä määrin myös muille kuin sijoittajille ja rivitaloasuntojen kysyntä on nousussa. Remontoitavien asuntojen kysyntä laimeampaa ja hyväkuntoisten kysyntä hyvällä tasolla.

Mera nyheter

Suomen kiinteistönvälittäjien SKVL:n markkinaennuste alkuvuodelle 2020
07.01.2020
Läs mera
Lehdistötiedote: Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL markkinaennuste alkuvuodelle 2019 08.01.2019
03.02.2019
Läs mera