Teamet

Vi tror att ärlighet i jobbet är det som garanterar ett bra resultat. Vi förhåller oss till jobbet med österbottnisk ihärdighet och vi vill vara värda ditt förtroende. Vi värderar yrkeskunskap högt och därför satsar vi på skolning så att vi kan erbjuda den bästa betjäningen. För oss är en lyckad bostadsaffär en äresak.

Vår närområde är: Vasa, Korsholm, Replot, Maxmo, Vörå, Oravais, Malax, Korsnäs, 

 

Tina yhteys
Tina Kultti
Företagare, Fastighetsförmedlare AFM, YKV, Köpvittne
Inte en enda dag har jag ångrat mitt karriärval, passionen för arbetet brinner bara starkare, det är mer av en livsstil. Arbetet är min passion och därför är en lyckad bostadsaffär och en nöjd kund en hederssak för mig. Ett bostadsbyte som skötts med yrkeskunskap får nöjda kunder att återkomma till mig. Jag har utbildning och examen för fastighetsrepresentant (KED), auktoriserad fastighetsmäklare (AFM) och examen för högre fastighetsmäklare (YKV). Saker sköts precis som de ska och enligt lagparagraferna. Eftersom lagstiftningen ständigt förändras säkrar man bästa möjliga slutresultat för både säljaren och köparen genom att anlita en utbildad fastighetsmäklare. Affärer kan vi göra både på finska och svenska språket.